RESERVA DE FILHOTES

Filhote

padreadores

Padreadores

KATSURO

Katsuro Go You Djenima

KAZAN

Kazan Go Yasashii Kensha

KAZU

Kazu Des Templiers Sacres

KENSEI (IN MEMORIAN)

Kensei Go Shun'You Kensha

SARO (IN MEMORIAN)

Hakufumy No Saro Go

TANIKAWA

Hakufumy No Tanikawa Go

FUKOO (IN MEMORIAN)

Hakufumy No Fukoo Go

TAI

Tibiquary No Tibi Del Yucatàn BR

Tora Fudo

Go Fuen No Oka